Avís Legal


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, so i qualsevol altre material, són propietat de Malhivern o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

- Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

- Malhivern no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents.

- Malhivern no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

- En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.